Kimyasalların Yönetimi Mevzuatı Danışmanlık ve Eğitimi

Kimyasalların Yönetimi konusundaki mevzuatlarımız:
- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG 11.12.2013, 28848 Mükerrer)
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG 10.12.2020, 31330 Mükerrer)
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) (RG 23.06.2017, 30105 Mükerrer)
- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG 13.12.2014, 29204)
- Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik (RG 14.11.2018, 30595)
- Maddelerin ve Karışımların Fizikokimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (RG 11.12.2013, 28848 Mükerrer)
- Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik (RG 28.01.2023, 32087)'tir.

Yukarıda belirtilen mevzuatlarımızda yer alan gereklilikler kısaca özetlenirse:
Kimyasalların kayıt edilmelerine, değerlendirilmelerine,
Piyasaya arz edilmesinde izne, kısıtlamaya tabi olan tehlikeli madde veya madde gruplarına,
Kimyasalların piyasaya arz edilmeden önce sınıflandırılmalarına, piyasaya arz edilen zararlı kimyasalların etiketlendirilmelerine, ambalajlanmalarına,
Kalıcı organik kirleticilerin imalatına, piyasaya arzına ve kullanımına,
Maddelerin ve Karışımların Fizikokimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak test yöntemlerine,
Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına yönelik ilgili hükümleri içermektedir.

Kimyasalların Yönetimine ilişkin mevzuatlarımız ile ilişkili bazı İş Güvenliği mevzuatlarımızda bulunmaktadır. Örneğin:
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gibi.

Söz konusu mevzuatlarımızla ilgili olarak ürün/ürünleriniz için gerekli incelemeler yapılarak, gereklilikler belirlenmekte ve gerek ürün/ürünleriniz için gerekse işletmeniz için yukarıdaki Kimyasalların Yönetimi konusundaki mevzuatlarımıza uyum kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteyiz.

Kimyasalların Yönetimine ilişkin mevzuatlarımızla ilgili danışmanlık talepleriniz için bize ulaşınız.

Diğer konu başlıkları:
- Güvenlik Bilgi Formu Nedir? Nasıl Hazırlanır ? bilgi için tıklayınız.
- KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kimyasalların Kaydı nasıl yapılır? bilgi için tıklayınız.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...