Gıda İşletmesi Onay/Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gıda İşletmesi nedir?

Gıda İşletmesi:
Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği / işlendiği / muhafaza edildiği / depolandığı / dağıtıldığı / nakledildiği / satıldığı / servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmedir. (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, RG 17.12.2011, 28145)

Yetkili Merci: Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde ise Bakanlıktır.

Hangi işletmeler kayıt kapsamındadır?

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, Ek-1’de belirtilen işletmeler dışında kalan diğer işletmeler kayıt kapsamındadır.
Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili merciye başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

İşletme kayıt belgesi nedir?

İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge ve bu belge üzerinde yer alan, Yönetmelikte belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numaradır.

Hangi gıda işletmeleri onaya tabidir?

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, Ek-1'de belirtilen işletmeler onaya tabidir. Onaya tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar.

İşletme onay belgesi nedir?

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu uygun bulunan onay kapsamındaki gıda işletmesinin faaliyete geçmesi için İl Müdürlüğü tarafından verilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen belgedir.
İşletme onay numarası: İşletme onay belgesi ve şartlı onay belgesi üzerinde yer alan ve Yönetmelikte belirtilen şekilde kodlanan numaradır.

İşletme şartlı onay belgesi nedir?

İşletme şartlı onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu bina, altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığı belirlenen gıda işletmesine faaliyete geçmeden önce ve onay belgesi verilinceye kadar geçerli olan belgedir.

İşletme onay belgesi başvurusu:

Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere gerekli bilgi ve belgeler ile ilgili İl Müdürlüğüne başvururlar.
Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler;
- Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, yetkili merci tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir.
- Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması halinde gıda işletmesine işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.
İşletme, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde; Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir.
İşletmede belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen mevzuat hükümlerinin tam olarak karşılanmadığının belirlenmesi durumunda, yetkili merci işletmenin şartlı onay süresini uzatabilir. Ancak şartlı onay süresi toplamda altı ayı geçemez.

Gıda işletmesi onay ve kayıt başvurusu konusunda hizmet vermekteyiz. Bilgi ve hizmet talepleriniz için "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimiz ya da iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz:
- Takviye edici gıda onay başvuru dosyası hazırlanması,
- Takviye edici gıda onay başvurusu hizmeti'dir.

Diğer konu başlığı:

- Sporcu gıdaları piyasaya nasıl arz edilir? Bilgi için tıklayınız.

İşimiz "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...