Yem Üretim İzni Nasıl Alınır?

Yem nedir?

Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş yem katkı maddeleri dâhil her türlü madde veya üründür.
Yem, güvenilir ise ve hayvan refahı ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi yoksa piyasaya arz edilebilir ve kullanılabilir. Güvenilir olmayan yem piyasaya sürülemez. (Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik (RG 27.12.2011, 28155))

Yem İşletmesi izni nasıl alınır?

Yem işletmeleri faaliyet alanlarına göre kayda veya onaya tabidirler.
Yem işletmecileri kendi kontrolleri altında olan yemlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ile ilgili faaliyetlerini sürdüren işletmelerinin kayıt altına alınması için Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kayda tabi olan yem işletmelerinin Bakanlığa kaydının yaptırılması zorunludur. Kayıt yaptırmayan işletmeler faaliyetlerini sürdüremez.

Onaya tabi olan yem işletmecileri, faaliyete geçmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığa onay başvurusunda bulunup, işletmeleri için onay almaları gerekmektedir.
Başvurudan sonra Bakanlık, müracaatı yapılan yem işletmesini yerinde inceleyerek mevzuata göre ilgili şartların karşılanması halinde işletmeye onay verir.

Yem üretim yerleri nasıl olmalıdır?

Yem işletmecisi üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında kendi kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin yem mevzuatı ile ilgili hükümlere ve bu Yönetmelikte belirtilen hijyen şartlarına ve iyi üretim uygulamalarına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.
Birincil üretim ile bu yemlerin üretim yerlerinde taşınması, depolanması, muamele edilmesi veya üretim yerlerinden bir işletmeye taşınması veya kendi hayvanları için silaj katkı maddesi dışında hiçbir katkı ya da premiks kullanmadan yemlerin karıştırılması gibi faaliyetlerde bulunanlar haricinde Yem İşletmecisi, üretimde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan yem güvenilirliği sistemini (HACCP) kurmak, uygulamak ve sürdürmek zorundadırlar.

Yem üretim izni:

Onayı zorunlu olan yemler, Bakanlıktan onay alınmadan üretilemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez. Yem katkı maddeleri ile özel besleme amaçlı yemler; onay alınması zorunlu yemlerdir.
Özel besleme amaçlı yemler için gerçek veya tüzel kişi tarafından Bakanlık tarafından istenen gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur. Bakanlık, mevcut bilimsel ve teknolojik bilgilere dayanarak özel besleme amaçlı yemler ile ilgili başvuruyu değerlendirir ve uygun bulması durumunda o yemi özel besleme amaçlı yem olarak onaylar. Uygun bulunmayan dosyalar gerekçeli bir yazı ile iade edilir. Bakanlık özel besleme amaçlı yemlerle ilgili yapılan başvuruları altı ay içerisinde değerlendirerek karara bağlar.

Yem izinleri konusunda hizmet seçeneklerimiz:

- Yem işletmesi kayıt ve onay başvurusu,
- Yem maddesi izin başvurusu,
- Özel besleme amaçlı yem ve yem katkı maddesi üretim izni başvurusu,
- Yem maddesi etiket örneği hazırlanmasıdır.

Hizmetlerimize ilişkin talep ve fiyat teklifi almak için "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden ulaşabilirsiniz.İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...