Sağlık Beyanı İzni nasıl alınır?

Sağlık beyanı ile satışa sunulan ürünler nelerdir?

Sağlık beyanı ile satışa sunulan ürünler: Tanıtımında sağlık beyanı kullanılan ürünlerdir.
Sağlık beyanı ise: İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadelerdir.
(Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik, RG 07.06.2013, 28670)

Sağlık beyanlı ürünler piyasaya nasıl arz edilir?

İlaç ve tıbbi cihaz ürünleri dışındaki ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtımının yapılabilmesi ve piyasaya arzı için, iddia edilen sağlık beyanı hakkında ürünün piyasaya arzından önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuru yapılarak Kurumdan izin alınması zorunludur.

Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; sağlık beyanı ile tanıtım aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
- Sağlık beyanı içerisinde klinik çalışmalar ile ispatlanmamış bir ifadeye yer verilemez.
- Ürünlerin tanıtımı, gereksiz kullanım ve beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılmış veya doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler içeren sağlık beyanları kullanılarak yapılamaz.
- Kurumun kullanımına izin verdiği sağlık beyanı metni dışında herhangi bir sağlık beyanı kullanarak ürün tanıtımı yapılamaz.
- Ürünlerle ilgili yapılan sağlık beyanından ürün sahibi ile tanıtımcı müştereken sorumludur.

İlaç ve tıbbi cihaz ürünleri dışındaki diğer ürün gruplarının tanıtımında kullanılan sağlık beyanları değerlendirilirken ilgili ürün grubunu kapsayan mevzuat/mevzuatlardaki hükümlerin de göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda sağlık beyanı ile satışa sunulan ürünün ve sağlık beyanının değerlendirilmesi teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir.
Örneğin:
Gıda takviyeleri ve gıdalara ilişkin sağlık beyanlarının izin işlemleri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Gıda ve gıda takviyelerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen sağlık beyanı haricinde tanıtılması halinde Kurum, tanıtımı ve ürünün piyasaya arzını durdurma, toplama, toplatma, imha iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır.

Konuya ilişkin hizmet seçeneklerimiz:
- Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünün sağlık beyanının ilgili olabilecek mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi,
- Sağlık beyanı izin başvurusu için başvuru dosyasının ya da gerekli olan belgenin hazırlanması,
- İzin başvurusunun yapılmasıdır.

Diğer hizmetlerimiz:
- Medikal gaz üretim, ithalat izni başvurusu hakkında bilgi için tıklayınız.
- Kontrole tabi kimyasallar ithalat/ihracat izni başvurusu hakkında bilgi için tıklayınız.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden ya da iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...