Kimyevi Gübre Lisans, Tescil Başvurusu

Kimyevi gübre nedir?

Gübre: Ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan maddelerdir.
Kimyevi Gübre: Beyan edilen bitki besin maddelerinin ekstraksiyon, fiziksel ve/veya kimyasal endüstriyel proseslerle elde edildiği, elde edilen bu bitki besin maddelerini içeriğinde mineral formunda bulunduran gübreleri; kalsiyum siyanamit, üre ve onun yoğunlaştırılmış ve ilintili ürünlerini, şelatlı veya kompleks halde mikro besin maddesi içeren ve kimyevi gübre olarak sınıflandırılan ürünlerdir. (Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik, RG 18/3/2004 ve Sayı: 25406)

Lisans belgesi nedir?

Lisans belgesi: Kimyevi gübre ve/veya Tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübre üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilen belgedir.
Piyasaya gübre arz etmek isteyen firmaların, söz konusu üretim/ithal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için Lisans Belgesi almaları gereklidir.
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünler için üretim yerlerinde aranan şartlardan bir tanesi de: imalatçıların teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi ve/veya kimya mühendisi ve/veya kimyager çalıştırmaları gerekliliğidir. İmalatçının bu vasıflardan birini taşıması halinde ise bu şart aranmaz.

Kimyevi gübre Lisans belgesi başvurusu:

Kimyevi gübre Lisans başvurusu için gereken belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır.
Kimyevi/Organik Gübre ve Ürünler Lisans Belgesi Düzenleme Bakanlık Döner Sermaye Ücreti: 19.852 TL (2023 Yılı)

Kimyevi ve Organik Gübre Lisansı İçin Üretim Yeri Uygunluk Raporu başvurusu:

Başvuru bağlı bulunulan İl Tarım Müdürlüğü (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne) yapılır.
Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi Bakanlık döner sermaye ücreti (Solucan Gübresi Dahil): 1.800 TL'dir. (2023 yılı))

Tescil belgesi nedir?

Tescil belgesi: Kimyevi gübre ve/veya Tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübre üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere piyasaya sunacakları her bir ürün için Bakanlıkça verilen belgedir.
İmalatçılar gübre dağıtıcılık belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya ürün arz ederler. Ancak tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilirler.

kimyevi gübre izin başvurusu

Kimyevi gübre Tescil belgesi başvurusu:

Kimyevi gübre Tescil başvurusu için gereken belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır.
Kimyevi/Organik Gübre ve Ürünler Tescil Belgesi ve Etiket Onayı Ücreti (2023 Yılı Bakanlık Döner Sermaye Ücreti): 6.741 TL

Lisans ve tescil belgelerinin geçerlilik süreleri:

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri, süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi düzenlenir.

Kimyevi Gübre İthalatı nasıl yapılır? İthalat Uygunluk Belgesi başvurusu:

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerden Amonyum Nitrat, Kalsiyum Amonyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat ürünleri haricinde ithalat uygunluk yazısı için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuru yapılır.
- Avrupa Birliğinden ithal edilen kimyevi gübreler için ise (Yukarıda sayılan nitratlı gübreler hariç) ithal izni alınması zorunlu değildir.
Kimyevi Gübreler İthalat Uygunluk Belgesi döner sermaye ücreti (2023 Yılı):
a) 5.000 Tona kadar (5.000 Ton dahil): 2.397 TL/ton
b) 5.000 Ton üzeri: 4.973 TL/ton
c) Kapsam Dışı İzni: 2.286 TL
Bakanlık İl Müdürlükleri Gübre İthalat İzin Belgesi Döner Sermaye Ücreti: 6.300 TL

Kimyevi gübre ihracatı nasıl yapılır? İhracat izni:

Kimyevi gübreler, ihracatı ön izne bağlı mallar listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir izin belgesi alınması gerekmemektedir.

EC Fertilizer ibareli gübre nedir?

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik EK I’de listelenen gübre tipleri arasında yer alan ve söz konusu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olan bir gübre, “EC Fertilizer” “ibaresi taşıyabilir. Yönetmeliğe uymayan gübreler “EC Fertilizer” ibaresi taşıyamaz.
Bu Yönetmelik uyarınca “EC Fertilizer” ibareli gübreler; Avrupa Topluluğu içinde, Avrupa Topluluğunun ilgili mevzuatını kendi ülke mevzuatı olarak kabul etmiş aday ülkeler içinde ve Ülkemizde serbest dolaşım hakkına sahiptir.

Tarımda kullanılan kimyevi gübrelerin Lisans, Tescil başvurusu konusunda hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimizle ilgili talep ve fiyat teklifi almak için kurumsal mail adresinizden "info@ulasmuhendislik.com" adresimize mail ile ulaşabilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...