Hava Aromatize Edici Ürünler

Hava Aromatize Edici ürün nedir?

Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünlerdir. Çeşitleri:
1) Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünlerdir.
2) Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünlerdir.
3) Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünlerdir.

Hava Aromatize Edici ürünlerin bildirimi nasıl yapılır?

"Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına dair Tebliğ" 21.12.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasıyla hava aromatize edici ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Bakanlığa bildirim yapılması gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu ürünlerin üretiminde, piyasaya arzında ve denetiminde tedarikçilerin uymaları gereken mevzuatlar bulunmaktadır.

Hava aromatize edici ürünlerin piyasaya arzında ve denetimine ilişkin uyulması gereken mevzuatlar:

Hava aromatize edici ürünler piyasaya arz eden ilgili taraflar güvenli ürün gerekliliklerini sağlamak zorundadırlar.
Ürünlerin:
- "4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ve "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" (RG 23/06/2017, 30105) hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
- Hava aromatize edici ürünlerde; "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.
- Hava aromatize edici ürünlerin denetimi, Ticaret Bakanlığı "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (RG 9/2/2022, 31745)" kapsamında yapılır.
Ambalajlar:
- "Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik" (RG 4/8/2010, 27662),(2007/45/AT),
- "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" (RG 24/8/2011, 28035),
- "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (RG 11/12/2013, 28848) hükümlerine uygun olmak zorundadır.
- İtici gaz içeren ürünlerin ayrıca "Aerosol Kaplar Yönetmeliğine" (RG 30/11/2000, 24246) uygun olması zorunludur.
Bunların haricinde: Hava aromatize edici ürün üretim yerlerinde sağlanması gerekli nitelikler bulunmaktadır.
Üründe kullanılan koku verici bileşen/esansın "Esans Uygunluk Belgesi (IFRA/Üretici Firma)" sertifikasının temin edilmiş olması gerekmektedir.

kontrol belgesi

Hava aromatize edici ürünlerin piyasaya arz edilmeleri konusundaki hizmetlerimiz:

- Mevzuatlara uyum/süreç danışmanlığı hizmeti,
- Güvenlik bilgi formu (MSDS) ve Etiket örneğinin hazırlanması,
- Üretim yeri niteliklerinin sağlanması konusunda danışmanlık,
- Denetim için gerekli bilgi, belgelerin/dosyanın hazırlanmasıdır.

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi ve fiyat teklifi taleplerinzi "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden iletebilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...