Deterjanların Piyasaya Arzı/Bildirimi nasıl yapılır?

Yüzey aktif madde nedir?

Yüzey aktif madde: Yüzey aktif özelliklere sahip olan ve suyun yüzey gerilimini azaltabilen, su-hava ara yüzünde yayılma veya tek katmanlı adsorpsiyon oluşturabilen, emülsiyon ve/veya mikroemülsiyon ve/veya miseller oluşturabilen ve su-katı arayüzlerinde adsorpsiyon sağlayabilen cins ve boyutta bir veya daha fazla hidrofilik ve bir veya daha fazla hidrofobik gruptan oluşan deterjanlarda kullanılan herhangi bir organik madde ve/veya karışımdır. (Deterjanlar Hakkında Yönetmelik RG 27.01.2018, Sayı: 30314)

Deterjanların Bildirimi nasıl yapılmaktadır?

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ'in (RG 31 Ekim 2013, 28807) yürürlükten kaldırılması ile piyasaya ilk kez arz edilecek deterjanlar için gereken bildirim zorunluluğu da yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.
Ancak, Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte; deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilebilmelerine ilişkin aşağıdaki hükümler bulunmaktadır:

- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında aynı zamanda aktif madde olan ve dezenfektan olarak kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilebilmeleri için Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen şartlar, kısıtlamalar ve özelliklere uygun olması gerekmektedir.

Yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dayalı kısıtlamalar:
- Yönetmelikte belirtilen nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterine uygun olan yüzey aktif maddeler ile yüzey aktif maddeleri içeren deterjanların biyolojik kısıtlamaya tabi olmaksızın piyasaya arz edilebileceği belirtilerek, nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik seviyesinden daha düşük seviyede yüzey aktif maddeler içermesi durumunda, imalatçılar ürünlerini piyasaya arz edebilmek için Bakanlıktan istisna talep edebilirler.
İmalatçının istisna talebi başvurusu, belirtilen biyolojik parçalanabilirlik limitlerine uygun olmayan yüzey aktif maddelerin deterjanlardaki özel kullanımına ilişkin güvenlik unsurlarını değerlendirmek için gerekli tüm bilgi ve gerekçeleri içeren bir teknik dosya ile yapılır.
Deterjanların içindeki bütün yüzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik testlerini geçememeleri durumunda ise, birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyleri ölçülür. Birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyi Yönetmelikte belirtilenden daha düşük olan deterjan yüzey aktif maddelerine istisna verilemez.
Deterjanlarda Nitrilotriasetik asit ve tuzları kullanılamaz.

İçerikteki fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalar:
- İçeriğinde Fosfat ve diğer Fosfor içeren bileşiklerin piyasaya arz edilebilmeleri için Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara uygun olmaları gerekmektedir. Belirtilen kısıtlamalara uymayan deterjanlar Yönetmelikte belirtilen tarihlerden itibaren piyasaya arz edilemez.

- Sağlık ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen karışımları piyasaya arz eden imalat ve ithalatçılar, karışımın kimyasal özellikleri ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi talep edildiği zaman Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı %20'yi geçemez.
- Deterjanların piyasaya arz edilebilmeleri için ambalajları üzerindeki etiketlemenin belirtilen hükümlere uygun olarak yapılması gerekmektedir.
kontrol belgesi

Deterjanların Etiketlenmesi ve Ambalajlanması ile ilgili gereklilikler:

- Deterjanların ambalajlarının üzerinde yer alan etiketlerde; Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında Yönetmelikte belirtilen etiketlemeye ilişkin hükümler ile birlikte; Ürün adı, ticari adı, piyasaya arz edilmesinden sorumlu tarafın adı, ticari markası, iletişim bilgileri, deterjan içerik bilgisi, kullanma talimatları, varsa özel uyarılar, içerik veri bilgisinin bulunduğu adres gibi Yönetmelikte belirtilen bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan ve sıvı tüketicilere yönelik çamaşır deterjanları ile bulaşık deterjanlarının bir dış ambalaj içinde ihtiva edilmesi gerekmekte olup, bu ambalajların yapısal özelliklerinin belirtilen özelliklere uygun olması gerekmektedir.

- Ayrıca, tüketicilere yönelik çamaşır ve otomatik bulaşık deterjanlarının ambalajları üzerinde önerilen dozaj miktarı bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.

Deterjanların ve yüzey aktif maddelerinin piyasaya arz edilmeleri konusundaki hizmetlerimiz:

- Mevzuata uyum/süreç danışmanlığı hizmeti,
- Güvenlik bilgi ve formu ve Etiket hazırlama,
- Teknik Dosya hazırlanması hizmeti'dir.

Deterjanların piyasaya arz edilebilmesi hakkında hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinizi info@ulasmuhendislik.com mail adresimizden iletebilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...