Bitki Koruma Makinelerinin Ruhsatlandırılması

Bitki koruma makinesi imal izni nedir?

Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı için İmal İzin Belgesi alınması gerekmektedir.
İmalat, imalatı yapılacak zirai mücadele alet ve makineleri için imal ruhsatı almış firmalar tarafından, imal izin belgesinde belirtilen adresteki işletmelerinde yapılır.
İmal izin belgesi başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler Genel Müdürlük tarafından incelenir, başvurunun uygun bulunması durumunda Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelere göre işletmede, imal iznine esas inceleme ve kontroller yapılır. Yapılan inceleme ve kontroller sonucunda, uygun görülmesi durumunda firmaya, imal izin belgesi düzenlenir. (Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik, RG 9 Haziran 2021 Sayı:31506)

Zirai mücadele alet ve makine ruhsatı nedir? Ruhsat başvurusu nasıl yapılır?

Ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat, ithalat ve kullanım izni için Bakanlık tarafından on yıl süreliğine düzenlenen belgedir. İmalatı veya ithalatı yapılmak istenen zirai mücadele alet ve makineleri için Bakanlıktan Ruhsat alınması gerekir.

İmal ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat ve kullanım izni için Bakanlık tarafından düzenlenen belgedir.
İthal ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat ve kullanım izni için Bakanlık tarafından düzenlenen belgedir.
- İmal Ruhsat başvurusu için gereken belgeler:
a) Zirai mücadele alet ve makinesinin teknik özelliklerini gösteren spesifikasyon,
b) Zirai mücadele alet ve makinesinin kullanma ve bakım kılavuzu,
c) Zirai mücadele alet ve makinesinin garanti edildiğini bildiren ve şekli Genel Müdürlük tarafından belirlenen taahhütname,
ç) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Genel Müdürlük tarafından yapılmak üzere;
1) Markanın tescili olması durumunda, marka tescil belgesinin veya marka tescil belgesine ilişkin başvuru yapılması durumunda yapılan başvuruya dair belgenin, 2) İmal izin belgesinin bulunması gerekir.
d) Zirai mücadele alet ve makinesi imalatının fason imalat olarak yapılması durumunda fason imalat sözleşmesi.

Genel Müdürlük, ruhsat başvurusunu inceler ve değerlendirir. Değerlendirme sonucu; olumsuz olması halinde, başvuruyu reddeder. Olumlu ise, test ve deneylerin yapılması için konuyu; deney kuruluşuna sevk eder. Firma numuneyi deney kuruluşuna teslim eder.
Deney kuruluşu, deney sonucunda düzenlemiş olduğu raporu Bakanlığa gönderir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu olumlu olması halinde, imal ruhsatı düzenlenir.

- İthal ruhsatı için ise: ithal ruhsatı başvurusu için gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur. Başvuru süreci imal ruhsatı sürecinde olduğu gibidir. Ancak ithal ruhsatlandırma sürecinde; Genel Müdürlük tarafından firmaya verilen numune ithalat izni yazısı üzerine, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra firma tarafından numune deney ve test kuruluşuna teslim edilir.
Ruhsat başvurusunda bulunan firmanın talebi ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda, zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas test ve deneyleri yerinde yapılabilir.

İthalat izni nedir? İthalat izni başvurusu nasıl yapılır?

İthalat izni başvurusu: Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalatı, ruhsat sahibi firması tarafından yapılır. Zirai mücadele alet ve makineleri ithalatı yapan firmaların taşıması gereken asgari ve teknik şartlar bulunmaktadır.
Zirai mücadele alet ve makinesinin, ithalatına izin verilebilmesi için;
- Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,
- Ruhsata esas test ve deneylere tabi tutulacak olması
- Firmalar tarafından araştırma ve denemeler ile ürün geliştirme çalışmalarında kullanılacak olması, gerekir.

bitki koruma makine ruhsat

Zirai mücadele alet ve makineleri ithalatı yapılmak istenildiğinde:
- Ruhsatlı zirai mücadele alet ve makineleri için yetkili olan il müdürlüklerine,
- Ruhsata esas test ve deneyler, araştırma ve deneme ile ürün geliştirme çalışmalarında kullanılacak zirai mücadele alet ve makineleri için Genel Müdürlüğe, başvuruda bulunulması gerekir.
Ruhsatlı zirai mücadele alet ve makineleri için yapılan ithalat izni başvurusunda;
Ruhsat bilgileri, fatura veya proforma fatura ile tercümesinin bulunması gerekmektedir.
Ruhsatlı olmayan zirai mücadele alet ve makinelerine, ithalat izni başvurusunda ise:
Zirai mücadele alet ve makinesinin, teknik özelliklerini gösteren spesifikasyon,
Fatura veya proforma fatura ile tercümesi ile,
Zirai mücadele alet ve makinesi numunesinin adı, araştırma ve deneme ile ürün geliştirme çalışmaları dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiğini belirten firma yöneticisi veya yetkilisi tarafından onaylanan taahhütname, bulunması gerekir.

Ruhsatlandırmada seçenek durumu:

Ruhsat başvurusunda firmalar, zirai mücadele alet ve makinesinin, etkinliğini ve kapasitesini doğrudan etkileyen püskürtme pompası, tabancası ve memesi ile deposu olmak üzere en fazla üç farklı seçenek ile ruhsat talebinde bulunabilir.
Ruhsat başvurusunda, seçenek durumu, zirai mücadele alet ve makinesinin spefikasyonunda ayrıntılı olarak belirtilir.
Ruhsat başvurusunda, seçenek durumunun Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde zirai mücadele alet ve makinesi, seçeneğe tabi parçalar ile test ve deney kuruluşuna sevk edilir. Ruhsatlandırmadaki seçenek durumu, ruhsata esas test ve deney raporunda da belirtilir.

Ruhsat Harç ücretleri: (2022 Yılı)

Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) Makineleri Ruhsat Müracaatı (İmalat): 7.570 TL
BKÜ Makineleri Ruhsat Müracaatı (İthalat): 17.050 TL
BKÜ Makineleri İmal İzin Belgesi: 4.435 TL
Numune Amaçlı BKÜ Makineleri İthalat İzni: 2.525 TL
BKÜ Makinelerinin İhracata Esas olan Onaya Tabi Her Türlü Sertifika, Tescil vb. Belgelerinin Düzenlenmesi: 853 TL


Bitki koruma makinelerinin ruhsat, imalat ve ithalat izni başvuruları konusunda hizmet vermekteyiz.
Konuyla ilgili hizmet ve bilgi talepleriniz için info@ulasmuhendislik.com mail adresimiz ya da iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...